• Internetové noviny tvemesto.cz jsou primárně zaměřeny na komunální prostředí českých měst.
 • Jejich cílem je vytvoření virtuálního prostoru pro lokální zpravodajství, informace o společenském dění a široké spektrum praktických nástrojů. Místo pro svoji prezentaci zde najdou všechny instituce, organizace nebo občanské spolky.
 • Důležitou součástí projektu je podpora místní ekonomiky prostřednictvím různých forem interakce mezi podnikatelskými subjekty a občany.
 • Základní filosofie projektu je postavena na pozitivním vztahu a vzájemné spolupráci s místní samosprávou.
 • Noviny tvemesto.cz mají za cíl přispívat k rozvoji aktivní občanské společnosti. Jsou koncipovány jako otevřená platforma pro publikování každého příspěvku. Podmínkou je dodržování obecných zásad slušného vyjadřování a rovněž absence osobních invektiv. Současně nesmí být příspěvek v rozporu s právní legislativou a obsahovat zavádějící či klamavé údaje. (viz Kodex autora)
 • Webové stránky jsou technicky řešeny jako administrační redakční systém. To umožňuje jejich autonomní provoz v jakémkoli městě České republiky.
 • Tento projekt je privátní a není spojen s žádnou politickou stranou. Je financován ze soukromých zdrojů bez využití dotačních prostředků

 

KODEX AUTORA

 • Publikováním textů na webu tvemesto.cz nebo jejich zasláním na e-mailovou adresu redakce dává autor souhlas se zveřejněním těchto textů bez nároku na honorář.
 • Autor na pozici „spolupracovníka redakce“ obdrží za svůj příspěvek autorský honorář, jehož výše bude určena vzájemnou dohodou mezi redakcí a autorem.
 • Přispěvatel má právo svobodně vyjadřovat své názory. Nesmí však při tom neoprávněně zasahovat do práv třetích osob, např. poškozovat jejich dobré jméno nebo zasahovat do jejich soukromí.
 • Přispěvatel nesmí zveřejňovat informace nepravdivé, polopravdivé, neúplné nebo takové, jejichž pravdivost si nemohl dostatečně ověřit, zvláště pokud by mohly poškodit jiné osoby nebo skupiny osob. Pokud uveřejní chybnou nebo neúplnou informaci, je povinen uvést ji na pravou míru.
 • Autor nese odpovědnost za to, že obsah jeho článku není v rozporu s platnými zákony České republiky.
 • Autor může na webu tvemesto.cz zveřejňovat své texty publikované v jiných médiích, pokud má jejich svolení (je-li třeba) a pod článkem zmíní, odkud text pochází.
 • Autor nesmí uveřejnit pod vlastním jménem cizí text ani jeho část, stejně jako obrazový materiál. To platí i pokud skutečný autor není znám. Cizí text lze v článku použít pouze v rámci citace v souladu s autorským zákonem.
 • Autor je povinen uvádět zdroje svých informací, zejména pokud jimi jsou jiná média.

 

 

Vedoucí redakce

Petr Klusoň


Kulturní redaktor

Gábina Kynclová


Sportovní redaktor

Bohuslav Stehno

 

KONTAKT

policka@tvemesto.cz

603 444 055

Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.