Městský úřad
Městský úřad Polička, Palackého nám. 160 Městský úřad Polička, Nádražní 304
Vedení města
Starosta Místostarosta
Úsek tajemníka
Tajemník Sekretariát starosty a místostarosty Sekretariát starosty a místostarosty Cestovní ruch, zahraniční vztahy, tisková mluvčí, veřejné sbírky Přestupky a stížnosti Krizové řízení, civilní obrana, osadní výbory Referent Oddělení IT Podatelna Správa budov Účetní
Odbor vnitřních věcí
Vedoucí Matrika Cestovní doklady Evidence obyvatel a občanské průkazy Oddělení školství (samospráva) Oddělení školství (státní správa) Kultura
Odbor úz. plánování a živ. prostředí
Vedoucí Projektový manažer Územní plánování Úsek správy GIS, územní plánování, zemědělský půdní fond Investiční výstavba Životní prostředí, vedoucí oddělení ŽP Odpadové, vodní hospodářství Lesní hospodářství a myslivost, rybářství, rostlinolékařská péče, týrání zvířat Ochrana ovzduší a přírody a zemědělský půdní fond Vodní hospodářství Souhrnná vyjádření odboru ÚPR a ŽP
Stavební úřad
Vedoucí Stavební úřad
Odbor správy majetku
Vedoucí Prodeje nemovitostí Pronájmy a věcná břemena Evidence a správa majetku, byty Administrace dotačních a veřejných zakázek
Odbor finanční a plánovací
Vedoucí Vedoucí účtárny Účetnictví Rozpočty a kontrola Mzdová účtárna Příjmová pokladna, místní poplatky Dotace
Živnostenský úřad
Vedoucí Registrace, kontrola Registrace
Odbor lesního hospodářství
Vedoucí Referent
Odbor dopravy
Vedoucí Silniční hospodářství Registr vozidel
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Vedoucí Sociálně-právní ochrana dětí Kurátor pro dospělé, péče o nezaměstnané a o osoby ohrožené sociálním vyloučením Opatrovnictví, péče o staré Ekonom, správce kapitoly Správce ubytovny
Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.