Nové stromořadí nad Poličkou

1.12.2022
Redakce

Krásného nedělního dne 6. listopadu proběhla jedna z  tradičních podzimních výsadeb stromů zorganizovaná místními ochránci přírody. Sázíme většinou odrůdy starých krajových ovocných stromů.

Nové stromořadí nad Poličkou

Letos se podílel na organizaci i svou účastí oddíl poličských mladých ochránců přírody. Kdo mohl, přizval rodinu, a  tak se sešla hojná banda kopáčů jam, vrtačů děr na kůly, zatloukávačů kůlů, sazečů stromků, úvazkářů, připevňovačů ochranného pletiva, mulčovačů a  zalévačů. Zasadit jeden stromek, jak děti zjistily, není zase tak jednoduché, pokud má ve volné krajině přežít.

Stromořadí jsme sázeli v  bezprostřední blízkosti Poličky. Stromy byly zasazeny do pruhu půdy, který na jaře ještě osejeme nektarodárnou směsí rostlin. Díky osvíceným majitelům půdy, kteří vyňali pruh svého pozemku z velkého bloku pole, se podařilo zasadit 80 plodonosných dřevin (kromě ovocných stromků také keře). Pole je díky tomu rozčleněné na menší plochy. Pás neomezuje pohyb zemědělských strojů, přitom bude působit jako významný prvek v tomto lánu. Zmírní větry a odnos půdy způsobený větrem, zvýší množství rostlinných a  živočišných druhů, včetně půdního života, který obohatí i  sousední pole. Nemalou měrou pak zadrží vláhu jak dešťovou a sněhovou, tak vláhu vypařovanou z rostlin a půdy.

Nezasvěceným pozorovatelům se může zdát, že celá výsadba je umístěna nesmyslně uprostřed pole. Jakmile stromky povyrostou a traviny se zapojí, uvidíte ten blahodárný účinek nejen na sousední pole, ale také na oko kolemjdoucího a v nemalé míře na život polní zvěře. Uvidíte mokrou půdu v blízkosti travnatého pásu vedle suchého pole, uslyšíte bzučící hmyz, schováte se ve stínu při procházce s pejskem, vyplašíte hejnko ptáků či zajíce z travin. Věříme, že i traktoristu pracujícího celý den na poli potěší pohled na řadu rozkvetlých stromů a věříme také, že se bude chovat k vysazeným stromkům ohleduplně. Bude to jednou zelený poklad k nezaplacení.

Čím více bude v naší zemědělské krajině vznikat takových ostrovů zeleně, tím více bude krajina udržitelná pro budoucí generace, které se více než my budou potýkat se změnou klimatických podmínek. Poděkování patří Měšťanskému pivovaru v Poličce za vodu k zálivce, Fandovi, že ji přivezl a fi rmě Symbiom, s. r. o. z Lanškrouna za příznivou cenu mykorhizní houby ke stromkům. Výsadbu stromů podpořili v  rámci programu „Th ink Green Service“ společnost General Logistics Systems Czech Republic, s. r. o. ve spolupráci se Sdružením krajina a Český svaz ochránců přírody.

Děkujeme všem, kteří se na výsadbě podíleli – rodinám mladých ochránců přírody, přátelům a příznivcům naší organizace, včetně skautů, kteří nám přišli pomoci a zejména majitelům oné půdy, že nám umožnili podílet se na vzniku tak důležitého stromořadí na dohled od Poličky. Těšíme se na další podobné počiny, kterých se rádi zúčastníme.

1. ZO ČSOP Polička

JITŘENKA 12/2022

Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.