Jaroslav Martinů : Každý občan Poličky je důležitý

30.11.2022
Redakce

Jaroslav Martinů je jedním z nejdéle sloužících starostů v ČR. Do vedení města Poličky se dostal už v roce 2002. Důvěru voličů získal i letos a zahajuje tak svoje páté volební období, byť jak sám říká, už definitivně poslední.

Jak hodnotíte výsledky letošních voleb a nové zastupitelstvo?

Letošní kampaň byla slušná a houževnatá. Za celou dobu, co naše politická strana v Poličce kandiduje, jsme nikdy nikoho neurazili, a též ani jeden volební plakát nestrhli. Mám za to, že jedna z  mnoha věcí, která má vliv na náš opakovaný úspěch, je heslo „Společně s Vámi za Poličku ještě krásnější“. Když se v devadesátých letech rozpadlo Občanské fórum, tak jsem hledal stranu, která by mi byla blízká. Blízká mi byla Občanská demokratická strana. Ve svém životě vždy svůj potenciál využívám ke spojování, ne k rozdělování lidí. V parlamentu jsem si užil falešného politikaření. Ale v Poličce, ať jsem mezi sportovci, rybáři apod., tak se sice můžeme pohádat, ale vždy si rychle musíme podat ruku a snažit se společně věci posunout dále. Nově zvolené zastupitelstvo považuji za vyvážené. Každý zastupitel má své oprávněné místo. Zasedání prvního zastupitelstva mělo velmi slušnou úroveň a za to chci poděkovat všem zastupitelům.

Začínáte svoje páté volební období v pozici starosty Poličky. Mnoho lidí se domnívalo, že už nebudete chtít kandidovat. Co Vás nakonec přimělo k rozhodnutí, že jste do toho znovu šel?

Pro mě bylo zásadní, zda budu i nadále cítit podporu lidí, kteří kandidují za naši politickou stranu i dalších občanů. Velmi jsem si vážil, že i většina mých kolegů měla zájem opětovně kandidovat. Tato podpora byla pro mě klíčová, bez ní a bez podpory mnoha občanů našeho města bych nemohl kandidovat. Z reakcí lidí jsem cítil, že ještě mohu být v Poličce užitečný. Ve svém životě jsem celkem kandidoval 4x do parlamentu, 4x do kraje a 8x do Zastupitelstva města Poličky. Měl jsem čest vést sedmkrát naši kandidátku pod jménem ODS do voleb. Těší mě to a  také zavazuje. Cítím velkou odpovědnost, abych lidi nezklamal. Nejen abych nezklamal občany našeho města, ale i své kolegy. Je to věčná výzva – každý den, každou hodinu, celých 28 let.

Co znamená ona odpovědnost, abyste lidi nezklamal? Jaké budou Vaše nové cíle?

Pro mě je důležité, abych mohl jít po ulici, zdravit lidi a abych měl pocit, že občané mají důvěru k městu. Za zásadní považuji maximálně pro město využít veškerý potenciál, který doba nabízí. Poslední roky nebyly pro obce a města ČR fi nančně špatné. Pamatuji dobu před 20 lety, kdy za mnou chodili úředníci z našeho fi nančního odboru Jaroslav Martinů: Každý obč a navrhovali úvěr, že mnohdy nezbylo ani na výplaty. V současné době jsou na tom města a  obce dobře, je vidět, že „černý Petr“ v  podobě obrovských defi citů rozpočtů zůstal státu. Je velmi důležité nepromarnit tyto relativně dobré časy a snažit se o rozvoj a obnovu Poličky, především peníze investovat do projektů, které budou sloužit i generacím našich dětí.

Jaké jsou vaše konkrétní cíle na příští čtyři roky?

Hlavním cílem je udržet lidi v Poličce. Žijeme ve složité době, dětí se nerodí tolik, kolik bychom chtěli, a to především na malých městech naší velikosti. Mladí lidé odcházejí na vysoké školy a mnozí z nich se nevracejí, protože svůj talent a  potenciál uplatní ve větších městech. Vždycky, když mám tu čest být na gymnáziu ve sváteční chvíli předávání vysvědčení úspěšným maturantům, tak je vždy prosím a  vyzývám, aby nezapomněli na Poličku – aby ji měli ve svém srdíčku, a část se jich po absolvování vysokých škol do rodného města vrátila. Velmi důležité jsou i možnosti dostupného bydlení. Musíme využít všech možností pro výstavbu dalších bytů, např. připravovat pozemky pro rodinné domy, nastartovat výstavbu bytových domů, a to i za pomoci developerů, abychom měli co nejvíc bytů, aby tu byl skutečný trh s byty, aby mohla klesat cena nájmů. Další prioritou musí být i práce a pracovní příležitosti. Žijeme v nelehké době, vždy jsem si vážil, že v našem městě byla a je menší nezaměstnanost než v Litomyšli a v dalších okolních městech.

Takže Vaším cílem je udržet lidi v Poličce, aktivity pro lidi, pracovní příležitosti…

Ano a  zajistit, aby různorodé aktivity byly co nejvíce dostupné. V  Poličce jsme měli vždy mnoho lidí, kteří se angažovali na úkor svého volného času a  dali vzniknout mnohým užitečným projektům. Za důležité považuji, aby naše město mělo duši, aby lidi pro naše město rádi a obětavě pracovali a angažovali se. Musíme podporovat všechny aktivity. Je to i o uznání, mnohdy stačí s lidmi chvíli pohovořit, poděkovat jim a oni cítí, že jejich práce není zbytečná a má z ní široké okolí prospěch.

Máte v hlavě projekt nebo přání, který byste tu rád realizoval nebo ho dokončil, než to položíte?

Chtěl bych zastavit úbytek lidí a nastartovat hodně bytových projektů.

A  máte konkrétní vizi, nápad, jak toho dosáhnout?

Nabízí se mnoho možností, např. využít potenciálu areálu bývalého dětského domova. Dále aktivně oslovit hlavní zaměstnavatele našeho města a vést jednání o výstavbě nových fi remních bytů. Tato jednání vedeme již delší dobu a věřím, že přinesou své ovoce a dojde i k výstavbě fi remních bytových domů. Velkým problémem je úbytek dětí. V Poličce se za první pololetí narodilo 30 dětí, to je pouhých 5 dětí měsíčně. Mám za to, že bez rozšíření nabídky pracovních pozic i pro absolventy vysokých škol a dostupného bydlení pro mladé lidi a  rodiny v této záležitosti nemůžeme zdárně uspět.

Co pro to můžete udělat jako město?

Musíme podporovat naše školy včetně středních škol. Podporovat pestrost kulturního, společenského a  sportovního života v našem městě a využít všech příležitostí a opakovaně zdůrazňovat, že stojíme o každého člověka. Za velmi důležité považuji i  sport a  posilování fyzické zdatnosti naší mládeže. Já jsem dříve také sportoval, sport je ale pro vývoj charakteru mladých lidí nenahraditelný. Velkou naší rodičovskou zodpovědností je, abychom naše děti pevně vedli a v době dospívání je nabíjeli láskou a byli jim vzorem. Jen tak budou naše dospělé děti schopny dávat lásku druhým a především svým dětem. To je z pozice nás dospělých absolutně nenahraditelná zodpovědnost, kterou za nás nemohou udělat školy ani jiné instituce. To je apel, abychom si jako rodiče byli vědomi své nekonečné odpovědnosti za naše děti.

Sám říkáte, že nás čekají horší časy. Mnoho lidí trápí ceny energií. Bude město podporovat fotovoltaiku v Poličce?

Prožíváme nelehké časy – infl ace, růst cen a  především šílené zdražení energií. To vše má zdrcující dopad na naše rodiny. Jsem rád, že jsme iniciovali odbornou pracovní skupinu za účelem využití veškerého potenciálu našeho města k posílení úspor spotřeby energií. Skupina se schází jednou za měsíc a je v ní několik znamenitých odborníků. Cílem je popsat veškeré možnosti našeho města a  pokud možno rychle nastartovat realizaci dostupných úsporných opatření. V tuto chvíli to považuji, vedle bydlení, za největší prioritu. Musíme posilovat i osvětu našich občanů. Éra ruských energií je u konce, plyn bude, ale musíme se ptát za kolik. Nárůst cen je obrovský a pocítí to především miliony našich rodin včetně fi - rem a též i státního rozpočtu.

Takže město bude využívat fotovoltaiku i pro městské budovy?

Určitě. Ten potenciál tam je. Náš cíl je popsat, dokumentovat a nastartovat všechny možnosti, které se nabízí.

Čekáte v souvislosti s ekonomickou krizí a válkou to, že ubyde peněz pro město?

V  Poličce si pamatuji daleko skromnější a horší časy. V posledních letech z daňového koláče sdílených daní na města teče více peněz. Ale na druhé straně je vše výrazně dražší a za mnohé platíme daleko více, než dříve.

Co vám dělá starost?

Velkou starost mi dělá krajina. Kvůli globálnímu oteplování a  úbytku vody vidíme velké dopady, rozpad smrkových lesů, vysychání studní, úbytek vodnatosti našich toků apod. Citelné dopady pociťujeme i my v Poličce, letošní těžba v našich lesích dosáhne 70 tis. m3, což je pětinásobně více, než v časech před kůrovcových. Při tomto tempu by za 15 let bylo po našich městských lesích. Já osobně jsem před 15 lety nevěřil na globální oteplování, dnes se z toho probouzím a nedivím se, že v mnoha sousedních státech je mnoho lidí znepokojeno, když vidí vysychání řek, tání ledovců a usychání lesů, a ptají se, co se děje a zda ještě mohou zakládat své rodiny. Mám za to, že současný stav již nikoho nemůže nechat netečným.

Proto jako město necháváte vypracovávat adaptační strategie na změnu klimatu s firmou Ekotoxa. Máte už nějaké závěry?

Málokdo ví, že ČR má nejvyšší procento zorané zemědělské půdy. 71 %, to nemá nikdo v  Evropě. Jsou mnohé vědecké poznatky, že nejrychleji vysychá zoraná půda. Travní porost naopak drží vláhu podstatně déle. Průměrné srážky v  České republice jsou pouhých 680 mm vody za rok s tendencí v posledních letech mírného propadu. Z důvodu, že se teplota za posledních 50 let zvedla o 2 stupně a dramaticky narůstá výpar, bychom potřebovali naopak, aby pršelo více, nejméně 120 % dlouhodobého ročního průměru. Na tomto poli je nutné více zapojit vědu a  poznatky urychleně zavádět do praxe. S potěšením poslední dobou sleduji, že hodně vědců upouští od názoru, že nás zachrání jen další výsadba lesů. Uhlík se musí vhodnými zemědělskými postupy ukládat mj. i do půdy. Naše babičky by řekly, že vše musí být v boží rovnováze a mají pravdu – v přírodní rovnováze. Už dávno se zjistilo, že monokulturní 80leté smrkové porosty vyžadují 700 mm vody za rok, u nás jsou velká území, kde naprší pouze 500 mm vody. Může se ještě někdo divit, že dochází k rozpadu lesů?

A co můžete dělat jako vy, jako město?

Naše možnosti jsou velmi omezené, nicméně je naší velkou povinností i to málo, co se nám nabízí, zodpovědně využít. Jedním z cílů našeho snažení musí být rozumné zadržování vody v krajině, zde vždy musíme dbát, aby i nějaká voda odtekla do potůčků a toků včetně přehradních nádrží. Co se týče výstavby bytových a rodinných domů jsem přesvědčený, že je i  nadále správné umožnit lidem naplnit si svůj životnísen a  postavit si svůj dům se zahrádkou, na které dochází k přirozenému vsakování dešťovky do země. Za daleko větší „zločin“ považuji, že se na desítkách procentech naší zemědělské půdy produkují komodity pro výrobu energie. Celoživotně zastávám názor, že vzácná zemědělská půda by měla sloužit pouze pro produkci potravin pro lidi a hospodářská zvířata.

Jaká by měla být role města na lokální úrovni?

Rozmanité a zodpovědné konání, které zohledňuje nejen požadavky lidí a  firem, ale též citlivě řeší dopady na naši krajinu. Podporovat celkovou osvětu, především výchovou našich dětí k uvědomění si zodpovědnosti každého jednoho z nás za stav přírody. Osobně jsem též velmi rád a cítím jistou hrdost, že i  náš rybářský spolek za posledních 25 let na Poličsku vybudoval doslova holýma rukama mnoho rybníků, které zadržují několik set tisíc kubíků vody a zároveň slouží i  pro rekreační využití všech občanů včetně dětí. Mám nespočet poznatků, kdy děti u našich rybníků poznávají přírodní zákonitosti a tím posilují svůj vztah ke krajině a přírodě.

Vstupujete do posledního volebního období. Je něco, co byste chtěl vzkázat občanům města?

Zcela obyčejné věci. Na každém jednom z nás i nadále bude záležet, jaké naše město bude a jak se v něm bude žít. Osobně se považuji za nepatrnou součást našeho města. Budoucnost našeho města se bude odvíjet od práce a aktivity našich lidí, o ochotě pro naše město pracovat, o odvaze fi rem v  našem městě investovat a  tím přispívat k celkovému ekonomickému posílení. Město má být jako rozkvetlá louka, kdy každé kvítí symbolizuje různorodou aktivitu a práci člověka. Musíme se snažit o pestrost, o zohlednění různorodosti lidských povah a především vysílat silný signál, aby lidé z našeho města neodcházeli a naopak zde prožili svůj život a  realizovali svůj životní potenciál. Polička je krásné místo k životu a má mnoho výhod. Hlavní vzkaz a  prosba je, abychom nemarnili čas hašteřením. Je v pořádku mít jiné názory, je to i hnací motor společnosti. Za důležité považuji nepromarnit čas falešnými hádkami, ale rozumnou a slušnou diskusi využít k dalšímu rozvoji města.

Takže udržet vše tak, jak je nyní, budete považovat za úspěch?

Všichni si uvědomujeme, že současný dobrý finanční stav města Poličky nemusí trvat na věky. V našem městě provozujeme mnoho užitečných věcí (sportoviště, kulturní objekty apod.). Musíme si být stále vědomi, že pro udržení těchto věcí i do dalších let budeme muset celkově posílit naši hospodárnost a  využít všech dostupných možností k úsporám. Nesmíme propadnout mámení, že na všechno máme. Nemůžeme si dovolit lehkovážně zadlužit město, nemůžeme tušit, co přinese budoucí vývoj, a  to především i  s  ohledem na celkovou situaci v  Evropě včetně nešťastných událostí na Ukrajině. V těžkých dobách by měli všichni držet pohromadě.

Markéta Kutilová

JITŘENKA 12/2022

 

 

Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.