Postaví Česká spořitelna v Poličce byty?

29.6.2022
Redakce

Vážení a milí spoluobčané, milí čtenáři, dovolujeme si Vás informovat, že několik posledních měsíců jednáme se zástupci České spořitelny o výstavbě bytů v našem městě, které by zafinancovala již zmíněná spořitelna. V jarních měsících jsme z médií zaznamenali úmysl ČS z pozice developera vystavět v  Česku stovky až tisíce nájemních bytů. Novou strategií České spořitelny je výstavba bytů s  cenově dostupným nájemným, které bude o cca 20 % nižší, než je tržní nájem v daném městě.

Postaví Česká spořitelna v Poličce byty?

Inspirace přichází z  Vídně, odkud jednak pochází její mateřská společnost Erste Group, kde tato spolupráce mezi bankou a městem funguje již šedesát let a kde nabízí přes deset tisíc dostupných nájemních bytů s nižším nájemným. První jednání se uskutečnilo na Městském úřadě v Poličce, následně jsme o tomto záměru informovali zastupitele a od nich dostali mandát pro další, již konkrétněji cílené jednání s vedením společnosti v Praze. Z  tohoto jednání, které se uskutečnilo v  květnu, jsme odjížděli velice spokojeni. Veškerá klíčová data (technická i  finanční) hovoří ve prospěch realizace výstavby bytů v prostoru bývalého dětského domova z pozice České spořitelny jako investora celé akce. Jsme velice potěšeni, že zástupci banky jednali již v 64 městech naší republiky včetně Litomyšle a náš záměr patří mezi pouhé tři, které by byly v  současné době připraveny k zahájení a realizaci! Mimo jiné bylo dohodnuto, že po dokončení projektu stavby a  předpokládaného rozpočtu akce, svoláme jednání zastupitelstva, na které budou pozváni zástupci spořitelny, a  vše z  různých pohledů prodiskutujeme. Z  pohledu vedení města by toto řešení mělo několik významných a neoddiskutovatelných výhod. Česká spořitelna by akceptovala architektonické řešení bytových domů, které jsme vysoutěžili v  náročné architektonické soutěži.

Výstavby by se ujal silný, seriózní partner, u kterého je maximální garance dokončení projektu. (Ujmout se realizace v režii města jako investora by bylo v této době vysoce riskantní v  mnoha ohledech. Rozpočtová cena výstavby 32 bytů je předběžně odhadována až na 140 mil. Kč. V případě financování městem s úvěrem 5-6 % úroků by se celková částka vyšplhala na neuvěřitelných 250-300 mil. Kč. Z pohledu možností Poličky je tato suma opravdu nereálná.) V Poličce by mohlo vzniknout 32 nových, moderních nájemních bytů různé velikosti s dosažitelným, cenově dostupným nájmem.

Díky připravenosti lokality a projektu by bylo optimistické, ale nikoli nereálné, uvažovat se zahájením stavby již v roce 2023. V neposlední řadě pak do města přichází významný strategický partner a investor v podobě velkého bankovního domu, kterému na výsledku tohoto projektu kromě byznysu záleží také z důvodu prestiže, neboť Polička by se slovy samotných představitelů České spořitelny stala v podstatě pilotní ukázkou nového možného modelu řešení bytové výstavby v této zemi. Z  pozice vedení města zastáváme názor, že celá záležitost vypadá velice slibně a je nezbytné o všech souvislostech jednat a tuto šanci využít. Pokud se jednání podaří dotáhnout do úspěšného konce a projekt bude realizován, bude to nepochybně úspěch našeho města a významný počin v rozšíření bytového fondu. Doufejme, že to bude i pozitivní signál pro další případné developery, kteří by měli zájem postavit v Poličce byty, ať už na prodej, či na pronájem.

Jaroslav Martinů, starosta

Pavel Štefka, místostarosta

JITŘENKA 07/2022

Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.