Usnesení přijatá na 7. schůzi Rady města Poličky konané dne 12. dubna 2021
13.4.2021
Redakce
Usnesení přijatá na 7. schůzi Rady města Poličky konané dne 12. dubna 2021
  • RM schvaluje smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení akce „Městské bydlení Polička“ se společností Apropos Architects s.r.o., se sídlem Chrudim,dle důvodové zprávy.
Zobrazit celé
Usnesení přijatá na 7. schůzi Rady města Poličky konané dne 12. dubna 2021
25.3.2021
Redakce
Usnesení přijatá na 7. schůzi Rady města Poličky konané dne 12. dubna 2021
  • RM schvaluje smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení akce „Městské bydlení Polička“ se společností Apropos Architects s.r.o., se sídlem Chrudim,dle důvodové zprávy.
Zobrazit celé
Usnesení přijatá na 4. schůzi Rady města Poličky konané dne 22. února 2021
25.2.2021
Redakce

  • RM schvaluje Zprávy o činnosti za rok 2020 příspěvkových organizací: Tylův dům, se sídlem Polička; Městské muzeum a galerie Polička, se sídlem Polička; Hrad Svojanov, se sídlem Svojanov, dle důvodové zprávy.
  • RM schvaluje v souladu s čl. IX, odst. 2 Směrnice Rady města Poličky o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zadání zakázky „Městské hradby v Poličce, části úseků SO21 a SO22 - stavební úpravy“, v uzavřené výzvě, dle důvodové zprávy.
Zobrazit celé
Usnesení přijatá na 3. schůzi Rady města Poličky konané dne 8. února 2021
10.2.2021
Redakce
Usnesení přijatá na 3. schůzi Rady města Poličky konané dne 8. února 2021
  • RM projednala a doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu města Poličky na rok 2021.
  • RM doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu, dle důvodové zprávy.
Zobrazit celé
Usnesení přijatá na 2. schůzi Rady města Poličky konané dne 25. ledna 2021
28.1.2021
Redakce
Usnesení přijatá na 2. schůzi Rady města Poličky konané dne 25. ledna 2021
  • RM souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky na budově Městského úřadu Polička dne 10. března 2021, dle důvodové zprávy.
  • RM schvaluje vystoupení města Poličky ze Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, dle důvodové zprávy.
Zobrazit celé
Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.