Jak chránit pitnou vodu a živou krajinu
28.1.2022
Redakce

Poličku navštívil člověk, který nám zachránil pitnou vodu a chce zachránit i živou krajinu. Pan Jiří Malík, předseda Živé vody, z. s, vychází z historie, prochází současný stav a navrhuje často i jednoduchá řešení, jak zadržovat vodu v krajině tak, aby pole byla úrodná, aby se zachovaly tekoucí potoky a řeky a zároveň aby přehrady nezely prázdnotou.

Zobrazit celé
Prameniště Šibeničního potoka
8.2.2021
Redakce
Prameniště Šibeničního potoka

Minulý týden jsme se setkali s chlapíky z www.mokrady.wbs.cz a www.csop.cz v prameništi Šibeničního potoka.

Zobrazit celé
Chvála těm, kteří sází stromy
26.1.2021
Petr Klusoň
Chvála těm, kteří sází stromy

V době, kdy nám doslova před očima mízí a řídnou naše lesy, je velice povznášející pocit nalézt v krajině nově vysazenou alej. Mně se to přihodilo v polích nad Oldřiší a Sádkem a chtěl bych se o ten zážitek tímto s vámi podělit.

Zobrazit celé
Deštivý červen 2020

Vážení a milí poličští spoluobčané, dovolte mi malé ohlédnutí za letošním, nezvykle deštivým, měsícem červnem, kdy v  našem městě napršelo 210 mm vody (údaj z areálu fi rmy Agronea a. s. Polička) a celostátní průměr dosáhl 151 mm srážek. Tento aktuální stav je nejvyšší od roku 1960, pouze rok 2013 se tomuto objemu srážek se svými 140 mm téměř přiblížil. Celkové srážky za letošní první pololetí v  našem městě dosáhly 398 mm a  loni 378 mm. Z tohoto pololetního srovnání je patrné, že i přes velké červnové srážky je celkový objem napršené vody za stejnou část roku 2019 a 2020 téměř shodný (rozdíl pouze 20 mm). Zde se projevuje letošní velmi suché zimní období, kdy nebyl téměř žádný sníh.

Zobrazit celé
Meliorace a trvalé odvodňování
21.7.2020
Milan Beneš
Meliorace a trvalé odvodňování

Slovo meliorace znamená soubor opatření vedoucích ke zlepšení úrodnosti půd. Můžeme je rozdělit na tři základní skupiny a to na meliorace odvodňovací, závlahové a půdo ochranné. V minulosti ovšem meliorace zdegradovaly až na jednostranné plošné odvodnění ať povrchovými nebo podzemními opatřeními.

Zobrazit celé
Pozemkové úpravy a příklady správné praxe
10.3.2020
Milan Beneš

Vlastníci pozemků mají příležitost pomoci s nápravou poškozené krajiny. V rámci pozemkových úprav nejen získají přístup ke svému přesně ohraničenému pozemku (viz články v Jitřence 10/19 a 11/19), ale mohou svým souhlasem se zahájením pozemkových úprav přispět ke zlepšení krajiny nejen z pohledu životního prostředí (zasakování vody, krajinotvorné prvky, podpora rozmanitosti …), ale i z pohledu prostupnosti krajiny.

PŮVODNÍ STAV

Zobrazit celé
Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.