Pohled z druhé strany

Vážení a  milí spoluobčané, dovolte mi k  této zmiňované záležitosti panem Štěpánem Vlčkem a  paní Jitkou Bidlovou napsat několik skutečností. Ve věci pozemku mezi tenisovými kurty a průmyslovou zónou, který byl zastupitelstvem města legitimně prodán fi rmě APOLO CZ, s. r. o. Polička, nicméně s podmínkou, že pokud se nepodaří technicky a fi nančně tento pozemek připojit na inženýrské sítě, tak fi rma APOLO CZ, s. r. o. Polička, od záměru ustoupí a pozemek zůstane i  nadále města. Zde musím napsat, že tento pozemek je již mimo hranice původní průmyslové zóny, a z tohoto důvodu k němu nebyly přivedeny sítě.

Zobrazit celé
Kde bude parkoviště aneb změny v územním plánu

Probíhající změna územního plánu se dostala do své další fáze. Celkem se v jejím rámci řeší 16 dílčích úprav. Vytyčují se nové lokality pro bydlení, plánují se nové cyklostezky či místní komunikace důležité pro rozvoj města. Některé navrhované změny však budí pochybnosti, jestli jsou prováděny ve veřejném zájmu. Řeč je zejména o tzv. Kozáčkově trojúhelníku, tedy pozemku mezi tenisovými kurty a průmyslovou zónou. Tento pozemek, na kterém bylo zamýšleno v budoucnu umístit záchytné parkoviště pro město, byl ještě v  minulém volebním období prodán fi rmě zastupitele Kozáčka (ODS) za cenu 200 Kč za m2. Aby k převodu došlo, je nutné, aby územní plán umožnil v této lokalitě vybudování sídla firmy.

Zobrazit celé
Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.